آرشیو دانلود گزارش کار

دانلود گزارش کار آزمایشگاه هیدرولیک

دانلود گزارش کار آزمایشگاه هیدرولیک word & pdf : دانلود گزارش کار آزمایشگاه هیدرولیک بصورت رایگان و در دو حالت word & pdf که میتواند به راحتی ویرایش کنید. این گزارشکار در ۵۰ صفحه و بصورت کامل و دقیق کارشده و تمام محاسبات و نمودارهای آن دقیق و بی نقص می باشد. این گزارشکار شامل آزمایشهای زیر میباشد: ۱ . تعیین آزمایش تلفات در لوله ها با قطر کوچک ۲ . شدت جریان ۳ . تخلیه از روی سر ریزها ۴ . ونتوری فلوم ۵ . جریان از روی سر ریزها ۶ . دریچه جهت دانلود گزارشکار آزمایشگاه هیدرولیک از قسمت زیر اقدام نمایید.

 • 388
 • 0
 • ۱۷ آبان, ۱۳۹۷
ادامه مطلب
دانلود گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن

دانلود گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن word & pdf : دانلود گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن بصورت رایگان و در دو حالت word & pdf که میتواند به راحتی ویرایش کنید. این گزارشکار در ۳۱ صفحه و بصورت کامل و دقیق کارشده و تمام محاسبات و نمودارهای آن دقیق و بی نقص می باشد. همچنین از عکس های مرتبط به آزمایشها در این گزارش کار استفاده شده است. این گزارشکار شامل آزمایشهای زیر میباشد: تعیین وزن مخصوص ظاهری غیر متراکم ( شن و ماسه ) تعیین وزن مخصوص ظاهری متراکم ( شن و ماسه ) تعیین وزن مخصوص واقعی ( شن و ماسه) تعیین دانه بندی ( شن و ماسه ) تعیین طرح اختلاط با مقاومت فشاری مشخصه جهت دانلود گزارشکار آزمایشگاه تکنولوژی بتن از قسمت زیر اقدام نمایید.

 • 403
 • 0
 • ۱۶ آبان, ۱۳۹۷
ادامه مطلب
دانلود گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح

دانلود گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح word & pdf : دانلود گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح بصورت رایگان و در دو حالت word & pdf که میتواند به راحتی ویرایش کنید. این گزارشکار بصورت کامل و دقیق کارشده و تمام محاسبات و نمودارهای آن دقیق و بی نقص می باشد. همچنین از عکس های مرتبط به آزمایشها در این گزارش کار استفاده شده است. این گزارشکار شامل آزمایشهای زیر میباشد:     آزمایش تعیین خیز در تیرها    آزمایش بررسی واکنش­های تکیه ­گاهی      آزمایش بررسی نیروها و تعیین شکل ارتجاعی      آزمایش کمانش      آزمایش پیچش الاستیک      آزمایش مرکز برش      آزمایش ضربه ( شارپی ) جهت دانلود این گزارشکار از قسمت زیر اقدام نمایید.

 • 368
 • 0
 • ۱۵ آبان, ۱۳۹۷
ادامه مطلب
دانلود گزارش کار آزمایشگاه مصالح ساختمانی

دانلود گزارش کار آزمایشگاه مصالح ساختمانی word & pdf : دانلود گزارش کار آزمایشگاه مصالح ساختمانی بصورت رایگان و در دو حالت word & pdf که میتواند به راحتی ویرایش کنید. این گزارشکار در ۱۹ صفحه و بصورت کامل و دقیق کارشده و تمام محاسبات و نمودارهای آن دقیق و بی نقص می باشد. همچنین از عکس های مرتبط به آزمایشها در این گزارش کار استفاده شده است.   این گزارش کار شامل آزمایش های زیر میباشد: آزمایش غلظت نرمال سیمان هیدرولیک آزمایش درصد جذب آجر آزمایش مقاومت فشاری انواع آجر آزمایش مقاومت فشاری انواع چوب   جهت دانلود این گزارشکار از قسمت زیر اقدام نمایید.    

 • 375
 • 0
 • ۳۰ مهر, ۱۳۹۷
ادامه مطلب